Agger Værft er autoriseret til at udføre følgende arbejder:

 

  • TIL AT UDFØRE REPARATION PÅ GLASFIBERFARTØJER.
  • TIL TRYKPRØVNING AF TRYKBEHOLDERE OG TANKE.
  • TIL AT UDFØRE TYKKELSESMÅLINGER PÅ STÅLSKIBEOG ANDET MATERIALE.